שותפויות

לתיאום פגישת ייעוץ חינם:

משרד: 03-6888941 | נייד: 052-8376657

ראיית חשבון

אנו מתמחים במגוון שירותי ראיית חשבון 

הנהלת חשבונות ושכר

טיפול מסור עד הפרט האחרון

שירותי חשבות

בקרה פיננסית ומעקב שוטף מקצועי 

פתיחת עסק

ליווי והדרכה צמודה בפתיחת עסק

עוסק פטור

שירות ייחודי לעסקים קטנים

 

בדיקת החזר מס

למה לשלם יותר למס הכנסה

שותפויות

טיפול יעוץ והדרכה

יעוץ עסקי ותכנון מס

יעוץ מקצועי ומיסויי לכל סוגי העסקים

מלכ״רים ועמותות

התנהלות שוטפת וניהול תקין

עוסק מורשה

מגוון שירותים לעוסק המורשה 

חברה בע״מ

מתמחים במתן שירות ברמה הגבוהה ביותר

רקע מקצועי: 

שותפות היא צורה של התאגדות משפטית, בין מספר בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בערבון מוגבל או אגודה שיתופית. את מעמדן החוקי של השותפויות בישראל מסדירה פקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה - 1975.

 

שותפות נוצרת באמצעות הסכמת חבריה. אין צורך ברישומה אצל רשם השותפויות, והשאלה האם קשר מסחרי בין מספר בני אדם יוצר שותפות כמשמעה בדין נבחנת

על פי הנסיבות. עם זאת, רשם השותפויות רושם שותפויות המעוניינות בכך,

וישנן שותפויות שרישומן הינו חובה. שותפות רשומה יכולה לקבל שם מסחרי,

ולתבוע ולהיתבע בשמה הרשום. השותפים זכאים לנתח מרווחי השותפות כפי המוסכם ביניהם, ובניגוד לצורות אחרות של התאגדות, כגון חברה בע"מ, הם חבים בחובות השותפות באופן אישי, ביחד ולחוד. עם זאת, שותף יכול להיות "שותף מוגבל", ואז לא יהיה חייב בחובות השותפות מעבר לסכום השקעתו ההתחלתית,

אך חלות עליו מגבלות מסוימות שאינן חלות על שותף כללי (שותף שאינו מוגבל).

שותפות בה ישנו שותף מוגבל נקראת שותפות מוגבלת והינה למעשה מעין גוף משפטי המצוי בין החברה ובין השותפות.

 

בשותפות יכולים להתאגד שני חברים ויותר. החוק הישראלי מגביל את מספר השותפים הכלליים לעשרים, פרט לשותפויות של עורכי דין ורואי חשבון, שבהן אין הגבלה על מספר החברים (עד מרץ 2010 הוגבל מספר החברים בשותפויות כאלה לחמישים חברים).

 

ניהול העסקים באמצעות שותפות הוא צעד מקובל, ויש בו מספר יתרונות לעומת ניהולם באמצעות חברה, כאשר היתרון העיקרי הוא חוסר הפורמליות הנדרש לשם כך. השותפות אינה חייבת בתזכיר ובתקנון, אין צורך באספות בעלי מניות לשם ניהולה, ופירוקה פשוט בהרבה מפירוק חברה.

עם זאת, החיסרון העיקרי הינו חובתם האישית של חברי השותפות בחובותיה,

זאת לעומת "מסך ההתאגדות" המבחין בין חובות חברה בע"מ, עמותה או אגודה שיתופית, ובין רכושם האישי של חבריה.

 

השותפות מתפרקת מסיבות שונות, אם מחמת סיום התקופה או הסתיימות העסק שלשמו נוסדה, אם מחמת הסכמת השותפים, אם מחמת מותו של אחד השותפים או היותו פושט רגל, או מסיבות אחרות. את השותפות ניתן לפרק גם ללא צו של

בית משפט, אך ניתן לפרק שותפות על ידי בית המשפט, כאשר השותפים אינם מסכימים על האופן שבו תפורק השותפות, או במקרים אחרים, לרבות אובדן הכשרות המשפטית של אחד השותפים או כאשר התנהגותו של שותף פוגעת בעסקי השותפות.

 

 

 

1. פתיחת עוסק מורשה במע"מ:

על מנת לפתוח עוסק מורשה במע"מ יש להגיע לתחנת מע"מ הקרובה למקום העסק או באמצעות רואה חשבון ולהביא את המסמכים הבאים:

א) טופס 821 (א + ג) – פתיחת עוסק מורשה לשותפות

ב) טופס 821 לכל אחד מהשותפים.
ג) צילום תעודות זהות של כל השותפים.
ד) אישור על ניהול חשבון מהבנק או שיק מבוטל לשותפות. 
ה) הסכם שכירות של בית העסק ממנו מבוצעת הפעילות העסקית.

 

2. פתיחת תיקים במס הכנסה:

יש לפתוח תיקים במס הכנסה לכל אחד מהשותפים

על מנת לפתוח תיק במס הכנסה יש לצרף את המסמכים הבאים:

א) טופס 5329 – פתיחת תיקים במס הכנסה לכל אחד מהשותפים

ב) צילום תעודות זהות של כל אחד מהשותפים.
ג) הסכם שכירות של בית העסק ממנו מבוצעת הפעילות העסקית.

 

3. פתיחת תיקים בבטוח לאומי

על מנת לפתוח תיק במוסד לבטוח לאומי יש למלא טופס 6101 – דין וחשבון רב שנתי לכל אחד מהשותפים.

 

 

פתיחת תיקים ברשויות המס

Your details were sent successfully!