מלכ"רים ועמותות

לתיאום פגישת ייעוץ חינם:

משרד: 03-6888941 | נייד: 052-8376657

ראיית חשבון

אנו מתמחים במגוון שירותי ראיית חשבון 

הנהלת חשבונות ושכר

טיפול מסור עד הפרט האחרון

שירותי חשבות

בקרה פיננסית ומעקב שוטף מקצועי 

פתיחת עסק

ליווי והדרכה צמודה בפתיחת עסק

עוסק פטור

שירות ייחודי לעסקים קטנים

 

בדיקת החזר מס

למה לשלם יותר למס הכנסה

שותפויות

טיפול יעוץ והדרכה

יעוץ עסקי ותכנון מס

יעוץ מקצועי ומיסויי לכל סוגי העסקים

מלכ״רים ועמותות

התנהלות שוטפת וניהול תקין

עוסק מורשה

מגוון שירותים לעוסק המורשה 

חברה בע״מ

מתמחים במתן שירות ברמה הגבוהה ביותר

רקע מקצועי: 

מלכ"ר - מוסד ללא כוונת רווח הוא ארגון שמטרתו איננה צבירת רווחים לבעליו,

אלא קידום מטרות שונות שאינן עסקיות. מטרתו של מלכ"ר היא לעודד, לסייע,

לעזור, ולממן את המטרה לשמה הוא הוקם. השימוש במושג מלכ"ר הוא בעיקרו למטרות מיסוי: כללי המיסוי של מלכ"ר שונים מאלה של גוף הפועל למטרת רווח.

 

משרדנו מלווה מלכ"רים ועמותות מתחילת דרכם, ומבצע עבורם:

פתיחת התיקים ברשויות המס.

 טיפול שוטף בהנהלת חשבונות ושכר. 

הכנת דוחות שנתיים למס הכנסה ,דוחות שנתיים לרשם העמותות כולל מילוי הטפסים הנדרשים בסוף שנה. 

קבלת אישור ניהול תקין.

 קבלת אישור על תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ועוד.

 

 

קטגוריות עיקריות של מלכ"רים:

• המגזר הממשלתי: משרדי הממשלה וגופים אחרים המשמשים את הממשלה,

כגון צבא, משטרה ורשויות ממשלתיות.

 

• מגזר הרשויות המקומיות, הפועל בקשר הדוק עם המגזר הממשלתי.

 

• המגזר השלישי: ארגונים שאינם נכללים בשתי הקטגוריות הקודמות, ופועלים במגוון רחב של תחומים כמו אמנות, ספורט, דת, פוליטיקה, מחקר, צדקה לנזקקים,

סיוע לאוכלוסיות מוגדרות ועוד חברה לתועלת הציבור.

 

• הקדש ציבורי (מוקם על פי כתב הקדש בהתאם לחוק הנאמנויות 1979

על ידי אדם המקדיש נכס למטרה ציבורית).

 

• אגודות שיתופיות (למשל, קיבוצים ומושבים).

 

 

 

אף שמלכ"ר פועל ללא כוונת רווח, וכל הכנסותיו משמשות למימון פעולתו, עלול להיווצר בו רווח (עודף של הכנסות על ההוצאות). רווח זה נצבר לנכסי המלכ"ר, ובניגוד לגוף הפועל למטרת רווח, אין לחלק רווח זה לבעלים.

 

המוצרים והשירותים שמלכ"ר מוכר פטורים ממס ערך מוסף. המלכ"ר עצמו חייב במס שכר על השכר שהוא משלם לעובדיו בשיעור כמחצית משיעור המע"מ, בהתאם לסעיף 4 לחוק מס ערך מוסף (בשנת 2014 שיעור המס הוא 7.5%). כאשר השכר הכולל שמשלם המלכ"ר נמוך מסף מסוים (בשנת 2014: 180,117 ש"ח לשנה), המלכ"ר פטור ממס שכר.

 

 

 

הקריטריונים להכרה במלכ"ר הם בין השאר כדלקמן:

• מטרת עיסוקו אינה השגת רווח (גם אם בפועל היו לו רווחים). מבחן לכך עשוי להיות עצם מתן השירות על בסיס התנדבותי או במחירים הנמוכים דרך קבע ממחירי השוק.

 

• במסמכים המכוננים (כדוגמת תקנון העמותה) נקבע כי הנכסים וההכנסות ישמשו

אך ורק למטרותיו וכן עם פירוקו של אותו הגוף יועבר הרכוש לידי מלכ"ר דומה ועל כל פנים לא יחולק בין חברי אותו הגוף.

 

• מאזן המוסד מלמד שקיים גירעון תפעולי לאורך זמן (דבר אשר עשוי להצביע שאין מדובר בגוף עסקי רווחי ושאין כוונתו השגת רווחים); שמקורות המימון של המוסד מגיעים בעיקר מתרומות או מתקציבים ממשלתיים; שיתרת הכספים בסוף השנה אינם מחולקים אלא מיועדים להמשך הפעילות.

 

• מהות פעילותו של המוסד מצביעה על כך שהיא אינה עסקית כמקובל, פעילות זו אינה מהווה גורם תחרותי לעסקים אחרים באותו תחום ועל כן הרישום כמלכ"ר לא יביא להפלייתו של המוסד לטובה בהשוואה לאותם עסקים או אחרים.

 

רבים מהמלכ"רים הם עמותות הרשומות אצל רשם העמותות במשרד המשפטים,

אך למלכ"ר ייתכנו גם צורות התאגדות אחרות, כגון חוסר התאגדות רשמית

(ועד בית, למשל), או התאגדות כחברה בע"מ או חברה לתועלת הציבור (חל"צ). הסיווג של גוף כמלכ"ר נעשה על ידי רשויות מס ערך מוסף.

 

Your details were sent successfully!